La furia loca.

2008. Fotografia digital. 42 x 60 cm.